پرسش های متداول

معیار انتخاب اخبار در فردا بورس چیست؟

  • معیار های بسیار زیادی وجود دارد که یک خبر در مهمترین اخبار فردا بورس قرار گیرد به طورمثال اعتبار سایت نشردهنده خبر و تعداد بازدید آن خبر یکی از معیار های هوش مصنوعی فردابورس است که بهترین اخبار را در بین اخبار در اختیار مخاطب اخبار بورس قرار دهد.

چطور متن کامل خبر را باید مشاهده کرد؟

  1. فردا بورس یک موتور جستجوگر خبر است که روزانه هزاران خبر را پویش می کند برای بازدید اخبار روی لینک خبر باید کلیک کرد و به صفحه‌‌ای منتقل می شود و بعد چند ثانیه به صفحه اصلی خبر در سایت منتشر کننده خبر منتقل می‌شوید.

چطور می توانم خبری را برای فردا بورس ارسال نمایم؟

  1. فردا بورس هیچگونه خبری را منتشر نمی‌کند و برای انتشار اخبار خود به سایت‌های که فردا بورس از آن‌ها بازنشر می‌کند ارسال کنید

آخرین اخبار بورس و اقتصاد